Welke attesten heb ik nodig bij de verkoop van mijn woning?

16 februari 2017

Je had het al wel kunnen denken: wanneer je je woning wil verkopen, komt er ook paperassenwerk aan te pas. Wij zetten voor jou op een rijtje welke attesten je nodig hebt wanneer je een woning wilt verkopen. Goed nieuws: wij helpen je graag om dat allemaal in orde te krijgen

Kadastraal plan

Je hebt het kadastraal plan en kadastraal uittreksel altijd nodig om je woning te kunnen verkopen. Op het uittreksel vind je de informatie over de eigenaar van het perceel, de aard van het pand, het perceelnummer en de -oppervlakte, het kadastraal inkomen en het bouwjaar. Op het kadastraal plan zie je duidelijk de perceelgrenzen en welke constructies er op het perceel staan.

EPC-attest

EPC staat voor Energieprestatiecertificaat. In dit certificaat krijgt je woning een score die de energiezuinigheid van de woning weergeeft. Een goede EPC-score is best zo laag mogelijk. Om dat te bepalen, schakel je de hulp van een energiedeskundige in. Het attest zelf is 10 jaar geldig. Check dus zeker even of jouw attest nog geldig is. Je bent trouwens verplicht om de score in je advertenties op te nemen.

Bodemattest

Met een bodemattest toon je aan of de grond al dan niet verontreinigd is. Je kan dit attest verkrijgen via je notaris of OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Zijn er geen gegevens beschikbaar over de bodem, dan krijg je een blanco bodemattest.

Informatie over de overstromingsgevoeligheid van de woning

Je bent verplicht om als verkoper aan potentiële kopers mee te delen of je woning in een gebied ligt waar er risico op overstroming is. Via het geoloket kan je die informatie en de nodige documenten zelf opvragen.

Postinterventiedossier

Is je woning na mei 2011 gebouwd of gerenoveerd door een aannemer? Dan ben je verplicht om een postinterventiedossier te voorzien. Hierin staan de technische gegevens over de structuren van je woning vermeld, welke materialen gebruikt werden en hoe de woning werd opgebouwd.

Stedenbouwkundig uittreksel

In een stedenbouwkundig uittreksel staat alle informatie verzameld die te maken heeft met de bouw van je woning. Het garandeert je kopers dat alle bouwvergunningen in orde zijn, je niet gedagvaard werd voor een bouwovertreding enzovoort. Vraag dit document niet te vroeg op voorhand aan, want het stedenbouwkundig uittreksel moet minder dan een jaar oud zijn op het moment van de verkoop.

Keuringsattest van de elektrische installatie

Je hebt dit keuringsattest nodig om aan te tonen dat de elektriciteit in de woning aan de normen voldoet. Belangrijk detail: dat attest mag zowel positief als negatief zijn, maar op die manier weet de koper waar hij aan toe is. Is het attest negatief, dan heeft de koper nog 18 maanden om de elektrische installatie in orde te brengen.

Informatie over de erfgoedwaarde

Sinds januari 2015 ben je verplicht om te melden of je woning een beschermd pand is of voorkomt op een inventaris van het onroerend erfgoed. Want dat heeft gevolgen wanneer de nieuwe eigenaars zaken willen veranderen aan de woning.

Hulp nodig?

Inderdaad, dat zijn heel wat attesten en paperassen! Maar wees gerust: we nemen je zorgen graag uit handen en brengen alles voor jou in orde. Geef ons gerust een seintje!