Nieuwe huurwet in 2019: wat is er veranderd?

24 januari 2019

Het nieuwe jaar bracht niet alleen een nieuwe dakisolatienorm met zich mee, maar ook een verandering van de huurwetgeving. Wat die nieuwe huurwet precies inhoudt, doen we voor jou uit de doeken.

Vanaf 1 januari 2019 geldt er een nieuwe huurwetgeving, meer bepaald het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet. Dat decreet geldt voor alle huurcontracten die afgesloten werden vanaf 1 januari 2019. Huurovereenkomsten van voor die datum, vallen nog onder de vorige huurwetgeving.

Wat verandert er voor de huurder?

 • Wanneer je begint met een woning te huren, zal je door de nieuwe huurwet drie maanden huur moeten betalen als waarborg. Voordien was dat slechts twee maanden.
 • Wordt het contract beëindigd, dan zal de verhuurder die waarborg binnen het jaar moeten terugbetalen. Gebeurt dat niet, dan hoef je niet meer een gerechtelijke procedure op te starten om je geld terug te zien. Dat moest ervoor wel.
 • Als verhuurder mag je een overeenkomst van korte duur – dat is minder dan drie jaar – opzeggen, mits een vergoeding. Die vergoeding bedraagt een halve, één of anderhalve maand. Je huurbaas mag in dit geval het huurcontract niet opzeggen.
 • Bij een huurovereenkomst van negen jaar mag je huisbaas dat daarentegen wel, bijvoorbeeld als hij er zelf in wil wonen. Als huurder moet je de woning dan wel pas na de eerste drie jaar verlaten, eerder niet.
 • Wil je zelf een huurcontract van negen jaar opzeggen? Dan heb je vanaf de nieuwe huurwet een wettelijke opzegtermijn van drie maanden en betaal je een huurvergoeding van één, twee of drie maanden.
 • Wie welke kosten betaalt bij een huurwoning, wordt in de nieuwe huurwet door de Vlaamse regering vastgelegd. In een officiële lijst vind je alle kleine onderhoudswerken die door de huurder betaald moeten worden.
 • Als je huisbaas sterft, stopt je contract automatisch na twee maanden, tenzij de erfgenamen laten weten dat zij de verhuur verderzetten.
 • Verkoopt je huisbaas de woning? Dan blijft je contract ook geldig bij de nieuwe eigenaar.

En wat voor de verhuurder?

 • Als huisbaas mag je door de nieuwe huurwet een huurovereenkomst van korte duur niet opzeggen. Bij een overeenkomst van negen jaar kan dat wel voor bijzondere redenen, bijvoorbeeld wanneer je er zelf wilt gaan wonen. Je huurder moet de woning wel pas verlaten na de eerste drie jaar en jij bent als huisbaas gebonden aan de officiële reden van de opzeg. Je bent dan dus effectief verplicht om er te gaan wonen.
 • De huurprijs aanpassen mag alleen op bepaalde voorwaarden. Een voorbeeld van zon voorwaarde is wanneer de huurwaarde met tien procent stijgt na verbouwingswerken of de installatie van energiebesparende oplossingen.
 • Welke kleine onderhoudswerken onder jouw kosten vallen, wordt in de nieuwe huurwetgeving officieel vastgelegd door de Vlaamse regering.
 • Als je zou overlijden, stopt het contract automatisch na twee maanden. Je erfgenamen die dan huisbaas zijn, kunnen al dan niet beslissen om verder te verhuren. Doen zij dat niet, hebben ze recht op het huurgeld van die twee maanden en nog een maand huur als vergoeding.

Hulp nodig bij de nieuwe huurwet?

Ben je helemaal op de hoogte van wat de nieuwe huurwet voor jou betekent? Wie zijn woning(en) via ons verhuurt, mag gerust zijn. Wij zorgen dat de wet steeds nageleefd wordt en jij volledig in orde bent. Nieuwe huurwet of niet: we nemen al je zorgen over. Zodat jij alleen van de beste dingen geniet bij de verhuur van een woning. Zit je nog met vragen? Contacteer ons dan zeker en vast!